Tillbyggnader och totalrenoveringar är våra specialiteter.

Vi har expertisen och erfarenheten av att hjälpa privatpersoner öka ytan på sin bostad.
Du kan lita på att vi tar hand om hela processen – från offert, ritningar och eventuellt markarbete till slutförandet. Våra medarbetare är välutbildade, säkerhetsmedvetna, erfarna och
noggrann. Våra uppdrag är ansvarsförsäkrade och vi utfärdar garantier på
våra byggen. Du har sista ordet om utformningen. Självklart är det du, som kund, som har sista ordet gällande hur din tillbyggnad ska se ut.

Välkommen att kontakta oss.

Vi kan genomföra en kompetent tillbyggnad eller totalrenovering på
ditt hus . Plus en rad andra kvalitativa bygg- och renoveringstjänster
förstås! Vi har lång erfarenhet av byggbranschen och har den
nödvändiga toppkompetens som krävs för att leda ett byggprojekt från
planeringsstadiet till ett färdigt resultat.

Om oss

Lukas har erfarenhet av bygg i över 20 år, öppnade företaget DOKER Bygg och Badrum 2017.
Började ensam…nu är vi mer än 20 anställda. Det är ett stort ansvar .
Vi utvecklas konstant. Varje klar projekt glädjer oss.

DOKER Bygg & Badrum AB är din mångsidiga byggare och trygga samarbetspartner. DOKER Bygg & Badrum AB är ett ungt, friskt och seriöst företag som alltid värnar om kunden och lämnar 10 års garanti på alla utförda arbeten. Med oss är kommunikationen alltid nära och enkel. Vi besöker alltid kunden personligen för att prata om ide och design.
Ibland kan det handla om mindre men akuta arbeten t.ex. ett dörrbyte, en trasig trappa, ett trasigt fönster eller liknande. ”Det går inte” existerar inte i vår värld. Vi vill tro och agerar alltid efter att allt är möjligt.

Tjänster

Vi är verksamma inom rotsektorn där vi arbetar med allt mer avancerade projekt och vi tillhanda håller även projektledning. Vi tar oss an alltifrån mindre servicejobb till stora totalentreprenader och för oss är inget jobb för litet.

RECENSIONER

DOKER BYGG OCH BADRUM SOM HUVUDSPONSOR FÖR Österåker UNITED

TITTA GÄRNA IN PÅ VÅR FACEBOOK HEMSIDA

    KONTAKTA OSS

    2022 – dokerbyggochbadrum.se